Skip to main content

Academic:   

cq-text-component-placeholder
cq-text-component-placeholder
cq-text-component-placeholder

Non Attendance Reporting Calendar:

Summer 2022 Attendance Reporting Calendar

Session

Code

Reporting Non-Attendance

Duration (Working Days)

Begins

Closes at 5 pm

3-Week

410

Monday, May 16, 2022 Tuesday, May 17, 2022

2

7-Week 1

420

Monday, May 16, 2022 Thursday, May 19, 2022

4

8-Week 

450

Monday, May 16, 2022 Thursday, May 19, 2022

4

5-Week 1

440

Monday, May 23, 2022 Wednesday, May 25, 2022

3

10-Week

490

Monday, May 23, 2022 Friday, May 27, 2022

5

6-Week

460 Monday, June 6, 2022 Wednesday, June 8, 2022

3

7-Week 2 470 Tuesday, July 5, 2022
Friday, July 8, 2022 4
5-Week 2 480 Monday, July 11, 2022
Wednesday, July 13, 2022 3